nedeľa, 14 júla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Rušia sa spoločné Bohoslužobné aktivity

od 16. 3. do 27. 3. 2020

 Milé sestry, milí bratia

 Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky sa predsedníctvo cirkevného zboru rozhodlo v dňoch od 16. 3. do 27. 3. 2020 zrušiť všetky spoločné bohoslužobné aktivity.

Kancelária farského úradu je v týchto dňoch zatvorená.

súrnych prípadoch kontaktujte

brata farára Milana Kubíka na čísle 0905 741 472.

Predsedníctvo cirkevného zboru