nedeľa, 14 júla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Program týždňa

Program 5. týždeň

PROGRAM TÝŽDŇA 

Nedeľa /28.1./
08:30  RANNÉ SLUŽBY BOŽIE
09:30  MODLITBY
10:00  HLAVNÉ SLUŽBY BOŽIE, VP, POČAS SB DETSKÁ BESIEDKA
11:00  SB V NEMOCNICI /KAPLNKA/

Pondelok /29.1./
16:30  Kalanetika /ZBS/
17:30  Abstinenti rôznych závislostí /KM, každý párny týždeň/
18:00  Anonymní alkoholici /KM, každý nepárny týždeň/
18:30  YMCA futbal /ZŠ A. Bernoláka/

Utorok /30.1./
16:00  Modlitby /KM/

Streda /31.1./
14:00  Ručné práce/ZBS/
17:30  Nácvik spevokolu /ZBS/

Štvrtok /1.2./
17:00  Biblická hodina – Žalm 46 – Hospodin je pevným hradom

Piatok /2.2./
14:00  Vyučovania konfirmácie I. a II. ročník /KM, ZBS/ – NEBUDE
17:30  Stretnutie mládeže /ZBS/

Nedeľa /4.2./
08:30  RANNÉ SLUŽBY BOŽIE, VP
09:30  MODLITBY
10:00  HLAVNÉ SLUŽBY BOŽIE S VP, POČAS SB DETSKÁ BESIEDKA
11:00  SB V NEMOCNICI /KAPLNKA/
14:30  SB NA BYSTRIČKE
                                                                                                                                                                                      
ZBS-zborová sieň; KM-Klub mladých;
GYM-Gymnázium; VP-Večera Pánova