Program 15. týždeň

PROGRAM TÝŽDŇA 

Nedeľa [8.4.]
07:00  RAŇAJKY MUŽOV
08:30  RANNÉ SLUŽBY BOŽIE
09:30  MODLITBY /KM/
10:00  HLAVNÉ SLUŽBY BOŽIE
11:00  SB V NEMOCNICI /KAPLNKA/ 

Pondelok [9.4.]
16:30  Kalanetika /ZBS/
17:30  Abstinenti rôznych závislostí /KM, každý párny týždeň/
18:00  Anonymní alkoholici /KM, každý nepárny týždeň/
18:30  YMCA futbal /ZŠ A. Bernoláka/

Utorok [10.4.]
16:00  Modlitby /KM/

Streda [11.4.]
14:00  Ručné práce/ZBS/
17:00  Večiereň Dražkovce
17:30  Nácvik spevokolu /ZBS/

Štvrtok [12.4.]
15:00  Služby Božie v DSS Ľadoveň
17:00  Biblická hodina /ZBS/ – Žalm 118

Piatok [13.4.]
14:00  Vyučovania konfirmácie – I.a II. ročník /KM, ZBS/
17:30  Stretnutie mládeže /ZBS/

Nedeľa [15.4.]
08:00  STRETNUTIE ŽIEN
08:30  RANNÉ SLUŽBY BOŽIE, VP
09:30  MODLITBY /KM/
10:00  RODINNÉ SLUŽBY BOŽIE
11:00  SB V NEMOCNICI /KAPLNKA/
14:30  SB NA BYSTRIČKE
                                                                                                                                                                                      
ZBS-zborová sieň; KM-Klub mladých;
GYM-Gymnázium; VP-Večera Pánova