Program 11. týždeň

PROGRAM TÝŽDŇA 

Nedeľa [11.3.]
07:00  RAŇAJKY MUŽOV /KM/
08:30  RANNÉ SLUŽBY BOŽIE
09:30  MODLITBY /KM/
10:00  RODINNÉ SLUŽBY BOŽIE
11:00  SB V NEMOCNICI /KAPLNKA/

Pondelok [12.3.]
16:30  Kalanetika /ZBS/
17:30  Abstinenti rôznych závislostí /KM, každý párny týždeň/
18:00  Anonymní alkoholici /KM, každý nepárny týždeň/
18:30  YMCA futbal /ZŠ A. Bernoláka/

Utorok [13.3.]
16:00  Modlitby /KM/

Streda [14.3.]
14:00  Ručné práce/ZBS/
17:00  Pôstna večiereň Diaková
17:30  Nácvik spevokolu /ZBS/

Štvrtok [15.3.]
18:00 ProChrist v CZ Záturčie

Piatok [16.3.]
10:00  SB v Medik M
14:00  Vyučovania konfirmácie – I.a II. ročník /KM, ZBS/
17:30  Stretnutie mládeže /ZBS/
18:00  ProChrist v CZ Záturčie

Sobota [17.3.]
18:00 ProChrist v CZ Záturčie

Nedeľa [18.3.]
08:30  RANNÉ SLUŽBY BOŽIE, VP
09:30  MODLITBY /KM/
10:00  HLAVNÉ SLUŽBY BOŽIE S VP, POČAS SB DETSKÁ BESIEDKA
11:00  SB V NEMOCNICI /KAPLNKA/
14:30  SB NA BYSTRIČKE
18:00  PROCHRIST V CZ ZÁTURČIE
                                                                                                                                                                                      
ZBS-zborová sieň; KM-Klub mladých;
GYM-Gymnázium; VP-Večera Pánova