pondelok, 24 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Noc modlitieb

Srdečne vás pozývame k požehnanému času pri spoločných modlitbách

Téma: 5 dôležitých otázok
Dátum: 20. – 21. 4. 2019
Program:

20.00 – 20.50:  Kto je Ježiš? (Mt 16,13-16) – Klub mladých
21.00 – 21.50:  Na čom najviac záleží? (Mk 12,28-34) – Klub mladých
22.00 – 22.50:  Som prijatý/-á?  (J 8,1-11) – Klub mladých
23.00 – 23.50:  Kde je Boh? (J 1,1-5.14) – Klub mladých
00.00 – 01.00:  Máme nádej? (Mt 28,1-7) – kostol a VEČERA PÁNOVA