nedeľa, 14 apríla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Hľadáme dobrovoľníkov

Evanjelický cirkevný zbor v Martine v spolupráci s Biblickou školou a Evanjelickou spojenou školou
hľadajú dobrovoľníkov do stanu pomoci ECAV na hraničnom priechode Vyšné Nemecké.
Aktuálne hľadáme ľudí na II. turnus, t.j. 23. – 25. marec 2022.

Toto sú dobrovoľníci z I. turnusu. Napriek nútenej cenzúre horných dýchacích ciest ich môžete spoznať podľa visačiek 😀