nedeľa, 14 júla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Dva cestovateľské štvrtky o piatej podvečer

O svojich cestovateľských zážitkoch, pozorovaniach krajiny, kultúry, náboženstiev, cirkvi a najmä o ľuďoch Libanonu nám 13.júna 2019 porozpráva žilinský evanjelický farár a senior Mgr.Marián Kaňuch, PhD.

Stretneme sa v Zborovej sieni na fare – tešíme sa na vás!

O svojich zážitkoch z cesty do Indie – o ľuďoch, živote, chudobe, štedrosti, cirkvi a o všeličom inom, zaujímavom a pútavom nám 20. júna 2019 porozpráva rodina Valčovcov, ktorí v tejto krajine strávili takmer celý mesiac.

Príďte, možno budete môcť ochutnať niečo autenticky indické!

         Stretneme sa v Zborovej sieni na fare – tešíme sa na vás!