9. O krste

O krste učíme, že je potrebný a že sa v ňom ponúka milosť Božia. Treba krstiť aj deti, ktoré sa krstom odovzdávajú Bohu a Boh ich prijíma a sú Mu milé.
Preto zavrhujeme novokrstencov, ktorí učia, že krst detí nie je správny.