10. O svätej Večeri

O Večeri Pánovej učíme, že je v nej pod spôsobom chleba a vína skutočne prítomné pravé telo a pravá krv Kristova, ktoré sa v nej prisluhujú a prijímajú.
Preto zavrhujeme tomu odporujúce učenie.