štvrtok, 28 septembra, 2023

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Bohoslužby PO NOVOM

Bohoslužobné aktivity počas krízového stavu

Milé sestry, milí bratia,
Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky sa predsedníctvo cirkevného zboru rozhodlo, že bohoslužobné aktivity budú v čase krízového stavu prebiehať nasledovným spôsobom:

Od 4. 10. 2020 nedeľné Služby Božie budú v našom cirkevnom zbore prebiehať v čase o 8:30 h, 10:00 h, 16:00 h.

Služby Božie o 8:30 h budú rezervované pre ľudí nad 65 rokov. Ostatné termíny sú pre ľudí do 65 rokov.
Od tejto nedele sa nebude rozdávať Spravodaj. Bude zverejnený na webovej stránke cirkevného zboru.
Piesne, antifóny, budú na tabuľkách v kostole. Každý si prinesie vlastný spevník.
Počet osôb v kostole je maximálne 50.
Vstup len so správne nasadeným rúškom (musí prekrývať ústa aj nos). Zdravíme sa úklonom, alebo priateľským úsmevom, ruky si stále nepodávame.

Týždenné aktivity budú realizované v stanovenom čase za dodržiavania odporúčaných hygienických opatrení.

Kancelária farského úradu je v tomto období otvorená od 7:30 h do 15:30 h.
O prípadných zmenách vás budeme informovať prostredníctvom našej webovej stránky.

Požehnaný čas Vám prajeme. Teším sa do skorého videnia.