1. deň zborovej diakonie

Neodopieraj dobrodenie tomu, kto ho potrebuje, ak je v tvojej moci učiniť to. Príslovia 3,27

IMG_1561V sobotu,  6.9.2014, sa v našej zborovej sieni  uskutočnil 1. Deň zborovej diakonie. Turčianskeho seniorátu. Nadväzujúc na ústrednú tému nedávno skončeného dištriktuálneho dňa „Služba, ktorá pretvára svet“, ho zorganizoval tím našej zborovej diakonie pod vedením riaditeľky SED Bc. L. Taškárovej v spolupráci s administrátorom seniora TUS. Zámerom stretnutia bolo vytvoriť priestor pre vzájomné spoznanie sa, stretávanie a povzbudzovanie sa, ako aj na výmenu skúseností  pri poskytovaní  a rozširovaní tejto náročnej a dôležitej služby.

IMG_1562Viac ako  30 účastníkov –  zástupcov CZ Lazy pod Makytou, Záturčie, Necpaly, Príbovce, Súľov, Vrútky, Žilina a najpočetnejšiu skupinu sestier  z nášho CZ,  privítala vedúca našej ZbD  Bc. Lenka Taškárová.  Zamyslením nad Božím Slovom s poukázaním na nevyhnutnosť  pomoci a náročnosť služby slabým a bezmocným pokračoval domáci brat farár Milan Kubík. Administrátor seniora, brat farár Marián Kaňuch zo Žiliny vyjadril potešenie z toho, že sa vytvára fórum nadšených služobníkov ochotných rozvíjať službu diakonie v mene Pána Ježiša Krista a podľa Jeho vzoru.

IMG_1564Stretnutie potom pokračovalo predstavením zástupcov a foriem diakonickej služby v jednotlivých CZ – od návštevnej služby v rodinách, denných stacionároch, domovoch dôchodcov cez stretnutia pre pozostalých, až po pastoračné listy do rodín. PhDr. Milina Bubeníková, PhD. z CZ Vrútky, ktorá pôsobila dlhé roky ako sociálna pedagogička a vysokoškolská učiteľka, obohatila prítomných praktickými a užitočnými poznatkami v prednáške „Starostlivosť o seniora v jeho domácom prostredí – rady pre rodinu a komunitné spoločenstvo“.

Po spoločnom obede,  ktorý sponzorsky venovala p. Goldbergerová,  sme sa spoločne vydali na cestu do Strediska Evanjelickej Diakonie v Sučanoch. Nasledovala prehliadka priestorov, pohostenie a  milé spoločne strávené chvíle s obyvateľmi domova.

Na záver stretnutia sme si vymenili kontakty a krásny slnečný deň vonku i v srdci  zakončili s Božím Slovom a modlitbou, ako aj poďakovaním všetkým sestrám pomáhajúcim pri príprave. Všetci prítomní prejavili úprimný záujem  o ďalšie stretnutia, pretože aj tí, ktorí slúžia s láskou a obetavosťou, sa potrebujú vzájomne zdieľať, posilňovať a inšpirovať.

Bc. Lenka Taškárová
zborová diakonka