streda, 17 júla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Výročné správy

Výročná kňazská správa za r. 2021

Milí bratia a sestry, predkladáme Vám k nahliadnutiu finálnu verziu výročnej kňazskej správy za rok 2021.

Výročný zborový konvent sa uskutočnil dňa 6. marca 2022 o 10:00 h v chráme Božom.

Ďakujem všetkým spolupracovníkom a vám ostatným veriacim za spoločnú prácu a službu na vinici nášho Pána Ježiša Krista. Prajem požehnané čítanie.

S láskou Milan Kubík, farár, konsenior TuS.