pondelok, 24 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Výročné správy

Výročná kňazská správa za r. 2020

Milí bratia a sestry, predkladáme Vám k nahliadnutiu pracovnú verziu výročnej kňazskej správy za rok 2020.

Výročný zborový konvent sa uskutoční dňa 11. júla 2021 o 10:00 h v chráme Božom. Ranné služby Božie preto nebudú.

Ďakujem všetkým spolupracovníkom a vám ostatným veriacim za spoločnú prácu a službu na vinici nášho Pána Ježiša Krista. Prajem požehnané čítanie.

S láskou Milan Kubík, farár, konsenior TuS.