nedeľa, 14 júla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Služby Božie počas Veľkonočných sviatkov 2022

STREDA 13. 4. 2022
17.00 h Modlitby v zborovej sieni

 

ZELENÝ ŠTVRTOK 14. 4. 2022
18:00 h – Večerné služby Božie s Večerou Pánovou

 

VEĽKÝ PIATOK 15. 4. 2022
10:00 h – Služby Božie s čítaním Pašií a s Večerou Pánovou
17:00 h – Pôstny večer s Večerou Pánovou – program mládeže /kostol/

 

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 17. 4. 2022
8:30 h – Služby Božie na Bystričke s Večerou Pánovou
8:30 h – Ranné služby Božie
10:00 h – Hlavné slávnostné služby Božie

 

VEĽKONOČNÝ PONDELOK 18. 4. 2022
10:00 h – Hlavné služby Božie