nedeľa, 14 júla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Služby Božie na silvester 2021 a nový rok 2022

Silvester, Závierka občianskeho roka
piatok – 31. 12. 2021

16.00 h   Služby Božie v kostole prezenčne, live stream a premietané pred kostolom

 

Nový rok
sobota – 1. 1. 2022

10.00 h   Novoročné služby Božie s VP

 

Nedeľa po novom roku
nedeľa – 2. 1. 2022

8.30 h   Služby Božie v kostole prezenčne

10.00 h   Služby Božie v kostole prezenčne a live stream

 

Zjavenie Krista Pána mudrcom
štvrtok – 6. 1. 2022

10.00 h   Služby Božie v kostole prezenčne a live stream

 

Služby Božie sa môžu konať s maximálnou povolenou kapacitou 1 osoba na 15 štvorcových metrov,
alebo najviac 30 ľudí. Dodržiavanie 2 metrových rozostupov je potrebné.
SB prebiehajú v režime OP – očkovaní, prekonaní.
Ďakujeme za vašu trpezlivosť s nevyhnutnými protiepidemiologickými opatreniami (zápis do zoznamu účastníkov, dezinfekcia rúk, respirátor, vlastný spevník), uľahčíte tak prácu našim službukonajúcim presbyterom.