pondelok, 15 apríla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Príhovor

Silvestrovský príhovor 2020

Vypočujte si príhovor sestry kaplánky Slávky Danielovej aj s Kuzmányho litániou, Otčenášom a Áronovským požehnaním.