nedeľa, 14 júla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Kázne

„Si kompletný?“ – rozhlasové služby Božie

26. 5. 2024; Svätá Trojica; rozhlasové služby Božie; Paulínka Šofranková; Sk 9, 1-9

***

Zvukový záznam služieb Božích v archíve RTVS je na tomto odkaze