Režim Služieb Božích od 22.11.2021

Milí bratia, milé sestry.

Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v súvise s Covid-19 a vo svetle odporúčaní týkajúcich sa konania služieb Božích vydaných ECAV na Slovensku na základe uznesenia vlády SR z 18.11.2021 vedenie cirkevného zboru ECAV Martin rozhodlo o režime Služieb Božích od 22.11.2021 nasledovne:

Skrátený formát Služieb Božích:

– o 9:00 h – režim OP (očkovaní, prekonaní), maximálne 50 osôb

– o 10:00 h (online prenos; tlmočené – Interpretation will be held)

režim OP (očkovaní, prekonaní), maximálne 50 osôb- o 11:00 h – režim OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní), maximálne 6 osôb

Okres Martin je od 1.11.2021 v čiernej fáze – 3. stupeň ohrozenia.

– Do kostola v režime OP budú môcť prísť ľudia kompletne zaočkovaní (14. dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny, 21 dní po jedno-dávkovej vakcíne), a tí, čo prekonali Covid-19 v ostatných 180 dňoch. Maximálne 50 osôb

V režime OTP do kostola budú môcť prísť ľudia kompletne zaočkovaní (14. dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny, 21 dní po jedno-dávkovej vakcíne), testovaní s platným antigénovým (48 hod) alebo RT-PCR (72 hod) testom, alebo tí, čo prekonali Covid-19 v ostatných 180 dňoch. Maximálny počet účastníkov je 6.

Všetky režimy:

– Povinnosťou je nosenie respirátora FFP2 v interiéri, rozostup minimálne 2 metre

– Povinné je vedenie zoznamu účastníkov.

Detská besiedka nebude.

Prosíme vás, aby ste strpeli nevyhnutné protiepidemiologické opatrenia (zápis do zoznamu účastníkov, dezinfekcia rúk, respirátor, vlastný spevník) a uľahčili tak prácu našim službukonajúcim presbyterom.