nedeľa, 14 júla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Program týždňa

Program 45. týždeň

PROGRAM TÝŽDŇA 

Nedeľa [4.11.]
08:30  RANNÉ SLUŽBY BOŽIE S VP
09:30  MODLITBY /KM/
10:00  HLAVNÉ SLUŽBY BOŽIE S VP
11:00  SB V NEMOCNICI /KAPLNKA/
14:30  SB NA BYSTRIČKE – nebudú

Pondelok [5.11.]
16:30  Kalanetika /ZBS/
17:30  Abstinenti rôznych závislostí /KM, každý párny týždeň/
18:00  Anonymní alkoholici /KM, každý nepárny týždeň/
18:30  YMCA futbal /ZŠ A. Bernoláka/

Utorok [6.11.]
16:00  Modlitby /KM/

Streda [7.11.]
14:00  Ručné práce /ZBS/
17:00  SB v Dražkoviach
17:30  Nácvik spevokolu /ZBS/

Štvrtok [8.11.]
17:00  Biblická hodina /ZBS/
Sedem CZ zo Zjavenia Jána – List zápasiacemu zboru pergamonskému

Piatok [9.11.]
10:00  SB v Medik M
14:00  Stretnutie konfirmandov II. ročník /ZBS/
14:30  Stretnutie konfirmandov I. ročník /KM/
17:30  Stretnutie mládeže /ZBS/

Nedeľa [11.11.]
07:00  RAŇAJKY MUŽOV /KM/
09:30  MODLITBY /KM/
10:00  RODINNÉ SLUŽBY BOŽIE
11:00  SB V NEMOCNICI /KAPLNKA/
12:00  HOSTINA – SPOLOČNÝ OBED V JEDÁLNI ESŠ MT
                                                                                                                                                  
ZBS-zborová sieň; KM-Klub mladých;
GYM-Gymnázium; VP-Večera Pánova