nedeľa, 14 júla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Program týždňa

Program 37. týždeň

PROGRAM TÝŽDŇA 

NEDEĽA [9.9.]
07:00  RAŇAJKY MUŽOV /KM/
08:30  RANNÉ SLUŽBY BOŽIE
09:30  MODLITBY /KM/
10:00  HLAVNÉ SLUŽBY BOŽIE, VP
11:00  SB V NEMOCNICI /KAPLNKA/

Pondelok [10.9.]
16:30  Kalanetika /ZBS/
17:30  Abstinenti rôznych závislostí /KM, každý párny týždeň/
18:00  Anonymní alkoholici /KM, každý nepárny týždeň/
18:30  YMCA futbal /ZŠ A. Bernoláka/

Utorok [11.9.]
16:00  Modlitby /KM/

Streda [12.9.]
14:00  Ručné práce /ZBS/
17:00  SB v Diakovej
17:30  Nácvik spevokolu /ZBS/

Štvrtok [13.9.]
15:00  SB v DSS Ľadoveň

Piatok [14.9.]
10:00  SB v Medik M s VP
17:30  Stretnutie mládeže /ZBS/

NEDEĽA [16.9.]
08:00  MODLITBY ŽIEN /KM/
08:30  RANNÉ SLUŽBY BOŽIE
09:30  MODLITBY /KM/
10:00  HLAVNÉ SLUŽBY BOŽIE, VP
11:00  SB V NEMOCNICI /KAPLNKA/
14:30  SB NA BYSTRIČKE
                                                                                                                                                                                      
ZBS-zborová sieň; KM-Klub mladých;
GYM-Gymnázium; VP-Večera Pánova