nedeľa, 14 júla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív kázní 2023

Pamiatka posvätenia chrámu

12. 11. 2023; Tretia nedeľa pred koncom cirkevného roka

Pamiatka posvätenia chrámu – Dni mesta Martin

470. výročie smrti Františka I. Révaya (Slávnosť Bielej ruže)

Posviacka zreštaurovaných zvonov

  • slávnostný kazateľ – biskup VD Peter Mihoč; 1M 41, 38-40