nedeľa, 14 júla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Detská besiedka

ONLINEbesiedka

Milí rodičia, milé deti!

Už dlho detská besiedka nefungovala, ako by mala. A situácia s novým variantom nám všetko opäť sťažuje, ale aby sme nezostali bez kontaktu opäť sa vrátime ku ONLINEbesiedke 🙂 Preto vás srdečne pozývame na sobotné stretnutie o 16:30.

Besiedka bude prebiehať na tomto linku: https://meet.google.com/uec-czfz-fwr

Tešíme sa na vás! 🥰