nedeľa, 14 júla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Kancelária FÚ

Kancelária farského úradu

je z dôvodu karanténnych opatrení

 otvorená

v pondelok 7. 2. 2022 od 8.00 h do 13.00 h

a

v utorok 8. 2. 2022 od 7.30 h do 12.00 h

 

Ďakujeme za pochopenie.