nedeľa, 14 júla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

HOSTINA – Pamiatka posvätenia chrámu

90. VÝROČIE POSVIACKY EV. A.V. FARY V MARTINE

Srdečne vás pozývame na slávnostné Služby Božie pri príležitosti Pamiatky posvätenia chrámu a fary, ktoré sa uskutočnia v nedeľu 13.11.2022 o 10:00 v martinskom Evanjelickom kostole.

Po SB bude v zborovej sieni na fare výstava venovaná historickej budove Ev. a.v. fary a digitálna prezentácia pripravovanej štúdie rekonštrukcie Memorandového námestia.

Srdečne vás pozývame aj na slávnostný obed – HOSTINU o 12:30 do jedálne ESŠ. 
(lístky na obed si môžete zakúpiť v kancelárii farského úradu do 10.11.2022)

„Nech Pán žehná našmu vchádzaniu, nášmu prebývaniu a konaniu, aby všetko slúžilo Bohu k sláve, cirkvi k zveľadeniu a nám ku časnému i večnému blahoslaveniu.“
senior turčiansky, Otto Škrovina 18.9.1932