nedeľa, 14 júla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

FIREWALL v našom srdci

Srdečne vás pozývame na stretnutie mládeže 11.1.2019 o 17:30
do zborovej miestnosti na Memorandovom námestí.

Tešíme sa na vás. 🙂

„Srdce je klamlivé nad všetko a zradné je – kto sa v ňom vyzná?“
Jer 17:9