štvrtok, 28 septembra, 2023

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Rodiny

Februárové rodinky

Milé rodinky a priatelia, srdečne vás pozývame už TÚTO NEDEĽU na ďalšie stretnutie rodinného spoločenstva v Martine. 🙂 Hlavnou témou rodiniek bude ODKAZ. Poslúžia nám naši farárovci manželia Kubíkovci, tešíme sa.❤

Opäť začneme službami Božími o 10:00 a budeme pokračovať spoločným batôžkovým obedom v zborovej sieni o 12: 00 (Ak niekto nevie, čo je batôžkový obed, znamená to, že každá rodina si prinesie, čo chce a spolu sa naobedujeme. Dones aj niečo navyše, môžeme sa podeliť s tými, čo nebudú mať obed)

Cca o 13: 00 začneme s hlavným programom. O deti bude postarané, aby ste si vydýchli a mohli čerpať.

Tešíme sa na stretnutie!