štvrtok, 28 septembra, 2023

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

ECAV v RTVS, 05/2020

Podľa dohody generálneho biskupa Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku a vedenia verejnoprávnej RTVS, si budeme môcť v mesiaci máj vypočuť alebo pozrieť nasledovné prenosy bohoslužieb, pobožností alebo Služieb Božích.

6.5.2020
Rozhlasová evanjelická pobožnosť NAŽIVO
(kazateľ: Boris Mišina)
17:30 Rádio Regina

9.5.2020
Ekumenická pobožnosť za jednotu kresťanov
(repríza z 18.1.2020)
17:20 Trojka

10.5.2020
Priamy televízny prenos Služieb Božích z CZ ECAV Prešov
(kazateľ: Peter Mihoč, biskup VD)
10:00 Dvojka

13.5.2020
Rozhlasová evanjelická pobožnosť NAŽIVO
(kazateľka: Eva Kolesárová)
17:30 Rádio Regina

20.5.2020
Rozhlasová evanjelická pobožnosť NAŽIVO
(kazateľ: Boris Mišina)
17:30 Rádio Regina

23.5.2020
Priamy televízny prenos Služieb Božích z CZ ECAV Dúbravka
(kazateľ: Libor Bednár)
17:20 Trojka

24.5.2020
Priamy televízny prenos Služieb Božích z CZ ECAV Dúbravka
(kazateľ: Ján Hroboň, biskup ZD)
10:00 Dvojka

24.5.2020
Rozhlasový prenos Služieb Božích z CZ ECAV Košice
(kazateľ: Ján Matis)
9:05 Rádio Slovensko

27.5.2020
Rozhlasová evanjelická pobožnosť NAŽIVO
(kazateľka: Eva Kolesárová)
17:30 Rádio Regina

(prevzaté z: https://www.ecav.sk/aktuality/oznamy/z-medii/prenosy-sb-v-rtvs-maj-2020)