nedeľa, 14 júla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Domáca pobožnosť na Štvrtú nedeľu po Veľkej Noci

Milí bratia a sestry,
opäť Vám sprostredkovane z ecav.sk prinášame domácu pobožnosť k najbližšej nedeli. 
Prajeme Vám aj pri takto prežitom spoločenstve veľa Božieho potešenia z Jeho slova a požehnania do ďalších dní.

Texty vo formátoch .docx alebo .pdf nájdete na stránke Evanjelickej cirkvi na Slovensku po kliknutí na logo nižšie…

Text, ilustračný obrázok a logo sú prevzaté z ecav.sk