nedeľa, 14 júla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Kázne

Čo by stálo za to hľadať?

16. 6. 2024; Tretia nedeľa po Svätej Trojici; Milan Kubík; Luk 15, 7-10