nedeľa, 14 júla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

2 – Identifikačné údaje cirkevného zboru

 1. CZ je základnou organizačnou jednotkou ECAV na Slovensku s právnou subjektivitou.
 2. Sídlo a základné údaje cirkevného zboru ECAV Martin:
  • sídlo farského úradu: M. R. Štefánika 13, 036 01 Martin;
  • seniorát: Turčiansky;
  • dištrikt: Východný;
  • územná pôsobnosť: mesto Martin a obce Bystrička, Dražkovce a Diaková.
 3. Vonkajšie symboly CZ sú:
  • erb, vlajka a hymna spoločné s čl. 1a Ústavy Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku;
  • pečať Cirkevného zboru ECAV na Slovensku, Martin