nedeľa, 14 júla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Adventný koncert

Srdečne vás pozývame na

Adventný koncert

zborového spevokolu

16. december 2018 o 16:30

v našom evanjelickom kostole na Memorandovom námestí v Martine

 

„Gloria in excelsis Deo“