Rodiny

V našom zbore sa stretávajú rodiny pri rôznych príležitostiach. Z pomedzi mnohých sa vytvorila skupinka rodín s deťmi, ktoré sa najčastejšie schádzajú na výletoch do prírody, či rodinných táboroch.

Našou túžbou je zaujať mladé rodiny v období, keď deti potrebujú viac času ako im môžeme dať my sami. Na spoločných akciách zažívame viac v spoločenstve s Bohom a medzi sebou navzájom a vážime si vzácny čas byť spolu v Božej rodine.

Viac nájdete na FB: Rodinné spoločenstvo TURIEC a v kategórií Rodiny